Clusteronderwijs

kronkel

Wij werken met kindgericht clusteronderwijs. Dit wil zeggen dat de groepen 1 tot en met 8 in clusters worden ingedeeld.

  • Groep 1 en 2 vormen samen het cluster onderbouw
  • Groep 3, 4 en 5 vormen het cluster middenbouw
  • Groepen 6, 7 en 8 vormen het cluster bovenbouw

02_Onderwijs IMG_0485-scaled

Het clusteronderwijs

kronkel

De voordelen van clusteronderwijs:

  • Kinderen krijgen instructies in kleine groepen.
  • Onderwijs kan beter worden afgestemd op de behoefte van elk afzonderlijk kind.
  • Kinderen kunnen leren op een manier die het beste bij hen past.

 

Hoe werkt clusteronderwijs in de praktijk?
Iedere dag wordt er in verschillende clusters van ongeveer 15 kinderen lesgegeven door een leerkracht die daarbij wordt ondersteund door een leerkrachtondersteuner. De leerkracht geeft in een apart lokaal bijvoorbeeld instructie voor rekenen of taal en heeft daarbij alle tijd om zich bezig te houden met wat écht belangrijk is: goede instructies geven, kijken wat elk afzonderlijk kind nodig heeft en zorgen dat hij/zij dat krijgt. Tijdens de instructie begeleidt de leerkrachtondersteuner in een andere ruimte de kinderen die zelfstandig aan het werk zijn. Hij zorgt ervoor dat er rustig (samen)gewerkt wordt, dat er voldoende materialen zijn om te kunnen werken en dat er vragen gesteld en beantwoord kunnen worden. Ze sluiten hier zo goed mogelijk aan bij wat iedere leerling nodig heeft, want elk kind is tenslotte anders.

 

Juist omdat iedereen anders is, zijn de ruimtes waar gewerkt wordt niet overal hetzelfde. In een aantal ruimtes moet er absoluut stil en zelfstandig gewerkt kunnen worden, terwijl in andere ruimtes juist samengewerkt kan worden en er wel werkgeluid mag zijn.

 

Alle werkplekken kunnen volgens afspraak en naar behoefte worden gebruikt.

 

Afwisseling werkt:
Daarnaast kiezen wij ervoor om het lesprogramma uitdagend en afwisselend te maken: het werken op het Chromebook wordt regelmatig afgewisseld met het werken in een schrift, met de handen en andere creatieve activiteiten. Op deze manier leveren wij maatwerk voor iedereen.

 

Continurooster:
Op d'n Bogerd werken we volgens een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen, op alle schooldagen, om 08.30 uur starten en om 14.00 uur uit zijn. Daarom eten alle leerlingen tussen de middag op school, samen met de leerkrachten of onderwijsassistenten. Kinderen nemen hun eigen lunchpakketje mee naar school. Voor het bewaren van het lunchpakket kan gebruik worden gemaakt van de koelkasten op school.

 

Jaarlijks verschijnt er een nieuwe schoolgids van d'n Bogerd.

Pedagogisch klimaat

kronkel

We geloven in een veilige leeromgeving, waarin vertrouwen in jezelf en elkaar is. Hierin durft iedere leerling op onderzoek uit te gaan, te ontdekken en te leren en kan trots zijn op zichzelf. We stellen betrokkenheid van ouders op prijs. We zien ouders als partners die meedenken over hun kinderen, samen met het team en alle betrokkenen. We willen dat d’n Bogerd een belangrijke basis legt in het leven van onze leerlingen, zodat zij er optimale leerresultaten behalen, er met plezier heen gaan én er ook met plezier op terugkijken! Ouders mogen van ons verwachten dat wij, vanuit onze professionaliteit en binnen onze mogelijkheden, weloverwogen beslissingen nemen, met het belang van het kind als prioriteit.

Missie en visie

Groep 1-2 en 3

kronkel

Groep 1/2 en 3 vormen samen het cluster onderbouw. In de informatiebrief kunt u alles over de groep vinden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de groepsleerkracht.

Groep 4, 5 en 6

kronkel

Groep 4, 5 en 6 vormen het cluster middenbouw. In de informatiebrief kunt u alles over de groep vinden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de groepsleerkracht.

Groepen 7 en 8

kronkel

Groepen 7 en 8 vormen het cluster bovenbouw. In de informatiebrief kunt u alles over de groep vinden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de groepsleerkracht.

Peuterspeelzaal/BSO

kronkel

Peuteropvang
In een lokaal van D’n Bogerd is peuterspeelzaal Olleke Bolleke gevestigd. Olleke Bolleke is een peuterspeelzaal die onder het beheer valt van Het Fantaziehuis.

 

Olleke Bolleke is tijdens de schoolweken op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend geopend van 8:30 tot 12:00 uur.

 

Alle kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar tot het moment dat zij naar de basisschool gaan, zijn welkom. Tussen de basisschool en de peuterspeelzaal is een nauwe samenwerking. Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op de website.

Voor- en naschoolse opvang
Vanwege de huiselijke sfeer bij buitenschoolse opvang De Tovertuin voelen kinderen zich al snel thuis. Ze kunnen zelf bepalen wat ze willen doen. Wij bieden een specifiek activiteitenprogramma aan dat is ontwikkeld door pedagogisch medewerkers. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte om even uit te rusten na school. We begeleiden de kinderen met wat ze graag willen doen zodat ze een plezierige middag beleven.

 

Ook tijdens de schoolvakanties en studiedagen valt er genoeg bij ons te beleven! Elke vakantie heeft zijn eigen uitdagende thema met creatieve en sportieve activiteiten. Zo maken we met de kinderen van elke vakantie een feestje. Wij zijn gevestigd in de basisschool D’n Bogerd waar we twee lokalen hebben en we maken gebruik van de gymzaal, schoolplein en de hal. Meer informstie kunt u bekijken op de website.

psz