Groep 1-2

kronkel

Onderbouw cluster: groep 1/2 en 3

  • juf Lizzy (leerkracht) ma en di
  • juf Gitte (leerkracht) wo, do, vr

 

Wilt u contact met de leerkracht, dan kan dit:

02_Onderwijs IMG_0485-scaled

Informatie groep 1-2

kronkel

Schooltijden
Groep 1-2 gaat op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.


Wendagen
Voordat uw kind 4 wordt, mag hij/zij wennen. Dit zijn 10 ochtenden die in overleg met de leerkracht worden vastgesteld.


Start van de lessen
De kinderen van groep 1-2 mogen vanaf 8.15 uur de klas in. De kinderen hangen hun jas en tas aan de kapstok. Ieder kind heeft 2 haakjes. 1 voor de tas en 1 voor de jas. Ze doen hun eten en drinken voor de pauzehap en de lunch in de goede bak. Ze zoeken hun stoel in de kring en gaan daar rustig zitten tot de les begint.


Gym
Gymmen doen we in de speelzaal. De kinderen hebben allemaal hun eigen gymschoenen op school. Deze gymschoenen zijn voorzien van hun naam.


Wat leren we in groep 1-2?
We werken met de leerlijnen van het jonge kind. Deze zijn verdeeld in leerlijnen voor groep 1 (1a en 1b) en leerlijnen voor groep 2 (2a en 2b).

 

Via de leerlijnen wordt er aan de doelen gewerkt. Deze doelen worden gekoppeld aan de thema's waarbij spelenderwijs alle vakken (rekenen, taal, schrijven, creatief, enz) aan bod komen. Zowel in de kring als tijdens de werklessen zijn we met het thema en de leerdoelen bezig.

 

Tijdens de werklessen in de ochtend krijgen de kinderen werkjes die aansluiten bij de leerdoelen, gekoppeld aan het dan lopende thema. Ook werken we dan met de verschillende spellen en materialen uit de kast.

 

Tijdens de werklessen in de middag mogen de kinderen zelf kiezen op het planbord en spelen we in de verschillende hoeken.

 

We hebben een bouwhoek, huishoek, schrijf- en leeshoek, verfbord, krijtbord, watertafel enz.. ‘s Morgens worden deze hoeken soms ook gebruikt en krijgen de kinderen een opdracht mee, dit gebeurt niet dagelijks. ‘s Middags mogen de kinderen vrij spelen in de verschillende hoeken.

 

Ieder thema wordt er een nieuwe letter aangeboden in de kring. Kinderen leren dan verschillende woorden waar de desbetreffende letter in voorkomt. De letter mag vooraan, achteraan of ergens in het midden zitten. Tijdens het thema komt de letter in verschillende lessen terug. De letter wordt op verschillende manieren aangeboden.


Eten en drinken
Rond 10.00 uur gaan wij met de kinderen eten en drinken. Op maandag en dinsdag mag dit een koekje of fruit zijn met wat te drinken. Op woensdag t/m vrijdag moet dit fruit met wat drinken zijn. Op die dagen is een koekje niet toegestaan. De leerlingen hebben ongeveer 20 tot 25 minuten de tijd om te eten en drinken.

 

Rond 12.00 uur gaan we lunchen, ook hiervoor hebben de kinderen ongeveer 20 tot 25 minuten de tijd. Bij het brood mag een klein snoepje zitten, maar het liefst niet teveel snoep en koek. 


Afspraken onder schooltijd / ziek melden
Het kan zijn dat uw kind onder schooltijd naar de tandarts, huisarts, logopedist enzovoort moet. Het liefst hebben wij dat u dit zoveel mogelijk na schooltijd plant, maar wij weten dat dit niet altijd mogelijk is. Heeft u onder schooltijd een dergelijke afspraak, laat dit dan even weten aan de leerkracht.

 

Is uw kind ziek, dan kunt u dit ‘s morgens telefonisch doorgeven door even naar school te bellen. 


Verjaardag
Is uw kind jarig, dan mag er natuurlijk getrakteerd worden!

 

Dit doen we om 10.00 uur. Het kan dan zijn dat het fruit of het koekje niet op gaat die dag, omdat uw kind al voldoende had aan de traktatie.


Naar huis
Als de school uit is, komt groep 1-2 gezamenlijk naar buiten. De leerkracht loopt mee naar buiten, totdat alle kinderen bij het hek zijn opgehaald. Gaat uw kind op vaste dagen naar de BSO, geef dit dan even door aan de leerkracht. Wordt uw kind eenmalig opgehaald door iemand anders, dan horen wij dit ‘s morgens ook graag.


Parnassys, Parro en communicatie
In Parnassys staan alle gegevens van uw kind, zoals de leerresultaten, rapporten, maar ook de adresgegevens en noodnummers. 

 

Regelmatig veranderen er mobiele nummers of andere gegevens. Het is fijn als alles up-to-date is. Veranderen er gegevens, dan kunt u dit zelf aanpassen in het ouderportaal. Wij krijgen hier dan een melding van en geven akkoord dat de wijziging doorgevoerd mag worden. Lukt het niet om dit zelf te doen, geef dan de nieuwe gegevens door aan de leekracht, zodat wij het handmatig voor u kunnen aanpassen.

 

Via Parro versturen wij foto’s van verschillende activiteiten die op school plaatsvinden of worden andere belangrijke berichten vanuit directie met u gecommuniceerd. Ook worden via Parro de oudergesprekken gepland. U kunt dan zelf een geschikte tijd selecteren.

Kapstokken
In het halletje zijn kapstokken voor ieder kind. De naam van uw kind staat op de kapstok. Het is raadzaam om een luizencape aan te schaffen. Dit kan op school voor €4,- per stuk.
De luizencapes blijven op school en worden voor elke vakantie mee naar huis gegeven, zodat ze even gewassen kunnen worden.


Eten en drinken
Rond 10.00 uur gaan wij met de kinderen eten en drinken. Alle dagen zijn op school groente- en fruitdagen. De leerlingen hebben ongeveer 15 minuten de tijd om te eten en drinken. Rond 12.00 uur gaan we lunchen, ook hiervoor hebben de kinderen ongeveer 15 minuten de tijd. (Wie nog niet klaar is, mag tijdens het buiten spelen nog even lekker picknicken.)

 

Zie de schoolgids voor ons Gezonde School-beleid.


Afspraken onder schooltijd / ziek melden
Het kan zijn dat uw kind onder schooltijd naar de tandarts, huisarts, logopedist enzovoort moet. Het liefst hebben wij dat u dit zoveel mogelijk na schooltijd plant, maar wij weten dat dit niet altijd mogelijk is. U kunt via Parro een berichtje sturen wanneer uw kind om deze redenen wat later komt. Ook als het gaat om een ziekmelding, kan dat via Parro.

 

Mocht uw kind ziek zijn, meld dit dan voor 8.15 uur aan school via Parro of door even te bellen.


Gym
Op dinsdag en donderdag is er gym.
Soms gaan we wel eens buiten gymmen als het niet te warm of te koud is. En als het in de buitenspeeltijd te hard of langdurig regent, gaan we ook nog wel eens naar de gymzaal.
De leerlingen hebben hiervoor gymschoenen nodig - dat is verplicht. Ze hebben verder geen gymkleding nodig. De gymschoenen (graag met naam!) mogen in de luizenzak op school blijven.


Bibliotheek

Ook dit jaar werken we weer met Leespret. De leerlingen mogen één keer in de drie weken een Leespret-boek lenen met daarbij een werkblad. Om onduidelijkheden en zoekraken te voorkomen moet het boek vervoerd worden in een tas met daarop de naam van de leerling.


Verjaardag
Is uw kind jarig, dan mag er natuurlijk getrakteerd worden!
Dit doen we om 10.00 uur. Het kan zijn het fruit/de groente niet op gaat die dag, omdat uw kind al voldoende had aan de traktatie.
Wij willen u vragen om gezond te trakteren. Mocht u inspiratie willen opdoen, dan staan er bij de kapstok mappen met ideeën met gezonde traktaties.


Naar huis
Als de school uit is, komt groep 1-2 gezamenlijk naar buiten. De leerkracht loopt mee naar buiten, totdat alle kinderen zijn opgehaald.


Parnassys, Parro en communicatie
In Parnassys staan alle gegevens van uw kind, zoals de leerresultaten, rapporten, maar ook de adresgegevens en noodnummers.
Regelmatig veranderen er mobiele nummers of andere gegevens. Het is fijn als alles up-to-date is. Daarom vragen wij u uw gegevens te controleren, zodat wij in alle gevallen contact op kunnen nemen.