AVG & Privacy

kronkel

De gegevens die over leerlingen gaan noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van onze stichting is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij het inschrijven op onze school. Verder registreert de leerkracht of onderwijsondersteuner gegevens over leerlingen, zoals cijfers en vorderingen. Soms is het nodig om gezondheidsgegevens te registreren, als dat nodig is voor de begeleiding van de leerling. Denk hierbij aan ADHD of dyslexie. Alle leerlinggegevens worden opgeslagen in ons digitale administratiesysteem Parnassys. Dit programma is beveiligd.

 

Tijdens onze lessen wordt gebruik gemaakt van digitale leermiddelen. Hiervoor worden beperkte persoonsgegevens uitgewisseld met de leverancier. Dit om de leerling die inlogt te identificeren.

 

Wij vragen ouders om via de Ouderapp Parro hun privacy voorkeuren aan te geven voor wat betreft het gebruik van foto- en videomateriaal. Dit kunt u elk gewenst moment veranderen.

 

De school vraagt ouders nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s binnen de school. Het is niet toegestaan om foto’s of video’s die binnen de school zijn gemaakt, te delen op sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Disclaimer

kronkel

Er is uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Ondanks de zorg die wij besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

 

De informatie op onze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Een bezoeker van de website van obs D'n Bogerd mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van obs D'n Bogerd.

 

obs D'n Bogerd sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit informatie en de inhoud van de website.