Groep 6

kronkel

Middenbouw cluster: groep 4, 5 en 6

 • juf Kim (leerkracht) ma, di, wo, vr
 • juf Roxane (leerkracht) ma, di, wo, do
 • juf Marina (leerkracht) do en vr
 • meester Hans (leerkrachtondersteuner) ma t/m vr

 

Voor vragen of zorgen rondom (de ontwikkeling van) uw kind, kunt u terecht bij de leerkracht van groep 5. Voor praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van een afspraak, kunt u bij alle leerkrachten van de middenbouw terecht.

 

Wilt u contact met de leerkracht, dan kan dit:

Ook kunt u altijd na 14.00 uur even binnenlopen.

02_Onderwijs IMG_0485-scaled

Groepsinformatie groep 6

kronkel

Hoe ziet een dag in groep 6 eruit?
Vanaf 08.15 uur is het plein open voor de leerlingen. Om 08.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen mogen dan naar binnen. Om 08.25 uur gaat de tweede bel. Als de kinderen deze bel horen, dan moeten ze naar binnen, zodat iedereen op tijd in de klas is. Iedereen hangt zijn jas aan de kapstok. Vervolgens gaan alle kinderen naar hun lokaal. Het tussendoortje en de lunch worden in de daarvoor bestemde bakken gedaan. 

 

Om 08.30 beginnen we de dag met het doornemen van de dagplanning. Vervolgens gaan we starten met de lessen. Om 10 uur is het tijd voor de pauze en gaan we even lekker naar buiten. En om 12 uur lunchen we gezellig samen in de klas. Ook na de lunch wordt er buiten gespeeld. Om 14.00 uur zijn alle kinderen uit.

 

Praktische zaken
Ouderportaal en Parro
Parro is een app, die u gratis kunt downloaden op uw mobiele telefoon.
Via deze app worden regelmatig informatie en foto’s verspreid. Ook het inschrijven voor bijvoorbeeld oudergesprekken, gebeurt via deze app. Het ouderportaal is een website. Op het ouderportaal vindt u de cijfers die uw kind gehaald heeft, voor gemaakte methodetoetsen.

 

Gym
We gymmen elke dinsdagmiddag in de Randhorst. We gaan hier lopend naartoe. De kinderen hebben hiervoor een rugzak nodig, met gymkleding en gymschoenen.
Om de veiligheid te waarborgen, hebben we enkele afspraken:

 • we dragen geen sieraden en horloges (oorknopjes mogen wel, oorhangers niet)
 • lang haar maken we vast

 

Tussendoortje en lunch
Op woensdag t/m vrijdag zijn onze groente- / fruitdagen. Dit betekent dat de kinderen op deze dagen een gezond tussendoortje meebrengen voor de pauze om 10 uur. We gaan ervan uit dat de kinderen opeten wat er in hun trommeltje zit. Mochten er bijzonderheden zijn betreffende het eten / drinken (bijvoorbeeld een voedselallergie), dan horen wij dit graag.

 

Klassendienst
In groep 6 komen alle kinderen een aantal keer aan de beurt voor klassendienst. Dit betekent dat ze om 14.00 uur ongeveer 5 minuten langer blijven en kleine klusjes doen, zoals het bord vegen, de vloer aanvegen, etc. Daarnaast mag de klassendienst helpen met het uitdelen van schriften en vooraan in de rij. Mocht het niet uitkomen dat uw kind na school klassendienst heeft? Laat het gerust weten. Er is altijd een oplossing.

 

Parro_image001

Chromebooks
Op D’n Bogerd maken we dagelijks gebruik van Chromebooks. De kinderen hebben hiervoor een koptelefoon of oortjes nodig. We willen u vragen deze aan uw kind mee te geven.
De kinderen hebben hun Chromebook in bruikleen. Als er schade ontstaat door onnauwkeurig handelen, dan zijn de ouders hiervoor aansprakelijk. Er wordt dan altijd eerst met u contact opgenomen.

 

Schoolreis
Uw kind gaat één keer per jaar op schoolreis, samen met de andere klassen van het cluster middenbouw. U wordt hierover ter zijner tijd geïnformeerd.

 

Huiswerk
Dit schooljaar zal uw kind voor het eerst te maken krijgen met huiswerk. Wellicht dat ze hier in het begin wat hulp van u bij nodig zullen hebben. In groep 6 wordt er huiswerk gegeven voor Engels (leerblad) en topografie (kaartjes). U wordt altijd via Parro geïnformeerd over het huiswerk en eventuele toetsen waarvoor de kinderen thuis leren.

Coolbook_image003

Wat leren we in groep 6?

Rekenen
We maken gebruik van de methode Pluspunt, versie 4.
De kinderen krijgen klassikale instructies, waarna ze zelfstandig in hun werkboek aan de slag gaan. Als ze klaar zijn met de les, oefenen ze het automatiseren met de conditietrainer.
Daarnaast werken ze op hun Chromebook met de software van Pluspunt. Hierbij is er veel aandacht voor automatiseren, herhalen van reeds aangeboden leerdoelen en extra uitdagende taken voor de kinderen die de basistaken beheersen. De belangrijkste leerdoelen die in groep 6 aan bod komen, zijn:

In groep 6 komen een aantal nieuwe onderwerpen aan bod:

 • deelsommen
 • cijferen
 • breuken
 • schaal berekenen
 • coördinaten / kaartgebruik
 • klokkijken; op de seconde nauwkeurig
 • maten voor inhoud, gewicht en lengte herleiden
 • kommagetallen (tienden en honderdsten

 

Pluspunt_image009

Atlantis
Dit is onze methode voor technisch en begrijpend lezen. Atlantis werkt met thema’s. Dit betekent dat de kinderen gedurende een blok van 8 weken, intensief bezig zijn met hetzelfde onderwerp. Groep 6 start bijvoorbeeld met het thema “Ontdekkingsreizen”. Hiermee oefenen ze niet alleen het technisch en begrijpend lezen. Er wordt ook hard gewerkt aan het opbouwen van woordenschat en de algemene kennis over het onderwerp. Naast de lessen, wordt er ook voorgelezen uit een voorleesboek, dat bij het thema past. Buiten de lessen van Atlantis, staat het stillezen regelmatig op het rooster. De kinderen lezen dan uit een boek, dat ze zelf kiezen in de schoolbibliotheek.

 

Voorbij de horizon_image009

Taal
We maken gebruik van de methode Taal Actief, versie 5. De methode bestaat uit de onderdelen woordenschat, taal verkennen en communicatie. Gedurende het thema leren de kinderen nieuwe woorden en oefenen zij onder andere met woordsoorten, zinsdelen en interpunctie. Tijdens de communicatielessen verwerken zij deze kennis in een schrijfproduct of presentatie. De kinderen verwerken de lessen in hun werkboek en oefenen zelfstandig op hun Chromebook aan taken op hun eigen niveau.

 

Taalactief taal_image007

Spelling
We maken gebruik van de methode Taal Actief, versie 5. De kinderen krijgen klassikale instructies, waaraan zij actief deelnemen door dagelijkse dictees en afwisselende werkvormen. De verwerking van de lessen gebeurt in het werkboek, waarna kinderen zelfstandig op het Chromebook verder kunnen oefenen op hun eigen niveau.

 

 

Schrijven
De kinderen in groep 6 oefenen het schrijven met Pennenstreken, blokschrift. We gaan verder, waar we in groep 5 gebleven waren. Het grote verschil met groep 5, is dat er minder hulplijntjes zijn. De kinderen moeten zelf dus beter letten op de indeling van hun pagina. Daarnaast oefenen ze ook met het kleiner schrijven.

 

Wereldoriëntatie topografie en Engels
Voor zowel wereldoriëntatie, topografie, als Engels, gebruiken we de methode Blink.
Bij wereldoriëntatie werken we in thema’s. Gedurende een thema, komen er lessen natuurkunde, aardrijkskunde en geschiedenis aan bod. Elk thema wordt afgesloten met een toets. De kinderen verwerken de opgedane kennis in een eindproduct. Dit kan een werkstuk zijn, maar ook bijvoorbeeld een knutselopdracht.

Taalactief spelling_image011
Tweede update_Pennenstreken 6_image013

Topografie wordt geoefend met Topomaster. Dit is oefensoftware van Blink. In groep 6 wordt de topografie van Nederland behandeld. De kinderen oefenen op school. Vervolgens worden er kaartjes mee naar huis gegeven om te leren voor de toets.

 

Bij Engels werken we met liedjes. De kinderen leren nieuwe woorden aan de hand van een liedje. Na twee lessen over hetzelfde liedje, volgt er een toets.

 

Blink_image015

Kwink / Rots en Water
We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen bij ons op school. Daarom is er veel aandacht voor groepsvorming, het bespreken en oefenen van schoolafspraken en weerbaarheid. Wij werken hiervoor met de methode “Kwink” en de weerbaarheidslessen van  “Rots en Water”.

 

Studievaardigheden
In groep 6 starten we met studievaardigheden. We gebruiken hiervoor de methode “Bij de hand”. De kinderen oefenen met allerlei onderwerpen, zoals alfabetiseren, omgaan met grafieken, opzoekvaardigheden, het omgaan met nieuwe media, etc.

 

Kwink_image017

Verkeer
Voor verkeer maken we gebruik van de werkboekjes van Veilig Verkeer Nederland.  In groep 6 gaan de verkeerslessen voornamelijk over veiligheid, voorrang in verschillende verkeerssituaties en veilig gedrag op de fiets.

 

Creatieve vakken
Op vrijdagmiddag hebben we “crea”. Er wordt o.a. handvaardigheid en tekenen gegeven. Daarnaast wordt er ook muziek gegeven, waarbij we regelmatig gebruikmaken van boomwackers of ritmische instrumenten.

Veilig verkeer_image019