Groep 3

kronkel

Onderbouw cluster: groep 1/2 en 3

 • juf Rian (leerkracht) ma, di, do, vr
 • juf Lizzy (leerkracht) wo

 

Wilt u contact met de leerkracht, dan kan dit:

 

Ook kunt u altijd na 14.00 uur even binnenlopen.

02_Onderwijs IMG_0485-scaled

Groepsinformatie groep 3

kronkel

Even voorstellen
Samen met groep 1/2, vormt groep 3 het onderbouwcluster. In dit onderbouwcluster hebben de leerlingen dagelijks een vaste leerkracht die de hele dag in de groep is. Om de overgang van groep 1/2 naar groep 3 soepel te laten verlopen, zullen de leerlingen van groep 3 aanvankelijk nog regelmatig in de middag samen met groep 1/2 activiteiten ondernemen.

 

Voor vragen, doorgeven van praktische zaken of zorgen rondom (de ontwikkeling van) uw kind, kunt u terecht bij de leerkrachten.


Begin van de dag
8.25 uur : de bel gaat en iedereen gaat naar binnen naar zijn/haar groep. De leerlingen doen hun eten en drinken voor de pauze en lunch in de bakken die in de groep klaar staan. De bak van de lunch wordt daarna in de koelkast gezet.
8.30 uur gaan de lessen beginnen.


Het dagprogramma voor de leerlingen
Op het bord staat iedere dag het onderwijsprogramma beschreven. De kinderen kunnen zo de volgorde van de lessen zien.

 

Welkom in groep 3_image001

Lezen
Uw kind leert lezen met de methode “Veilig Leren Lezen” – Kim versie. Dit is een complete taal/leesmethode en bestaat uit 13 kernen.

 • Naast het leren lezen is er veel aandacht voor:
 • woordenschat
 • spelling (het correct schrijven van woorden)
 • begrijpend lezen (na kern 6)
Veilig leren_image003

Via Parro wordt u op de hoogte gehouden van wat de kinderen in elke kern gaan leren. 

 

Na kern 6 zijn alle letters aangeleerd. Vanaf kern 7 komen ook de hoofdletters en het begrijpend lezen aan bod. 

 

Bij elke kern horen lees- en werkboekjes. Daarnaast werken de kinderen met veilig & vlot, de letterdoos, het klikklakboekje, leesboekjes, leesspelletjes en een computerprogramma. Dit computerprogramma is ook voor thuis beschikbaar en ouders krijgen aan het begin van het schooljaar hier een inlogcode voor.

Letterbord_image005

Iedere leeskern wordt afgesloten met een kleine leestoets. De leerontwikkeling wordt onder andere op deze manier goed in de gaten gehouden en de leerkracht weet zo waar nog extra aandacht aan moet worden besteed. 

 

U wordt op de hoogte gehouden van deze resultaten via de oefenkampioen.

 

Met Veilig Leren Lezen wordt er gedifferentieerd door in te spelen op de niveauverschillen binnen groep 3. De methode werkt met twee leerlijnen: 

 • Maanlijn: kinderen met een gemiddelde leesontwikkeling volgen deze lijn.
 • Zonlijn: kinderen beschikken al over een volledige letterkennis en kunnen al voldoende vlot lezen. Bovendien is het belangrijk dat deze kinderen goed zelfstandig kunnen werken.

 

Kinderen met een langzame leesontwikkeling volgen eveneens de maanlijn, maar krijgen extra aandacht in de vorm van extra instructie en/of begeleide inoefening.

 

Spelling
Spellinglessen gaan in op het goed leren schrijven van woorden. De kinderen van groep 3 maken in de eerste helft van het schooljaar kennis met de letters en klankzuivere woorden (woorden die je schrijft zoals je ze zegt). In de tweede helft van het schooljaar gaan we de spellingsmoeilijkheden uitbreiden.

 

Schrijven
In groep 3 gebruiken we de methode: Pennenstreken. De kinderen krijgen het blokschrift aangeboden. Tot aan de kerstvakantie schrijven de kinderen met potlood, daarna met balpen. In groep 3 wordt veel aandacht besteed aan het juist schrijven van de letters en cijfers.

tweede Update_Toets_image007

Rekenen
We gebruiken de methode Pluspunt.
We werken aan de volgende doelen: 

 • splitsen getallen t/m 10 
 • erbij/eraf sommen tot 20 
 • automatiseren splitsingen tot 10 
 • automatiseren erbij/eraf t/m 10 
 • oriëntatie op de getallen t/m 100 
 • klokkijken, geld, meten en meetkunde 

 

Na de instructie verwerken de kinderen de leerstof in een werkschrift. Daarnaast werken zij op het chromebook aan hun eigen taken. Gedurende de week zijn er momenten dat de kinderen de bovenstaande doelen oefenen d.m.v. rekenspelletjes.

 

Engels
In groep 3 wordt er uit de methode Groove Me gewerkt op het digibord. De kinderen leren Engels met Okki the DJ. In de lessen zingen de kinderen liedjes, voeren ze korte gesprekjes (in het Engels!), luisteren ze naar verhalen en doen ze spelletjes op het digibord, in een kring of in tweetallen.

 

Verkeer
We werken met de methode van Veilig Verkeer Nederland. Voor groep 3 is dit Rondje Verkeer. De kinderen bespreken verkeerssituaties en verkeersregels a.d.h.v. praatplaten.

 

Wereldoriëntatie
Voor wereldoriëntatie gebruiken wij de methode Blink. Bij wereldoriëntatie werken we in thema’s. Gedurende een thema, komen er lessen natuurkunde, aardrijkskunde en geschiedenis aan bod.

 

Sociaal Emotioneel
We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen bij ons op school.
Daarom is er veel aandacht voor groepsvorming, het bespreken en oefenen van schoolafspraken en weerbaarheid. Wij werken hiervoor met de methode "Kwink" en de weerbaarheidslessen van  “Rots en Water”.

 

Bewegingsonderwijs
Tot aan de kerstvakantie gaat groep 3 nog gymmen op school in de speelzaal. Na de kerstvakantie gaan ze elke donderdag naar de gymzaal De Randhorst. De kinderen gaan samen met de leerkrachten en de groepen 4 en 5 hier lopend heen.
Uw kind heeft hiervoor gymschoenen nodig (liefst geen veters) en kleding om in te gymmen (bijv. een t-shirt en een korte broek). Meisjes met lang haar dragen een staart. Het is fijn als deze spullen op donderdag in een aparte rugtas meekomen. De tas komt op donderdag ook weer mee naar huis. Wilt u uw kind op deze dag gemakkelijk aan te trekken kleding en schoenen aangeven?

 

Pluspunt_image009

Muziek
123 Zing is onze muziekmethode. We leren niet alleen leuke liedjes, maar ook heel veel over instrumenten en muzieksoorten.

 

Crea
We bieden verschillende technieken en werkvormen aan waarbij kinderen op hun eigen niveau creatief bezig kunnen zijn. 

1 2 3 Zing_image013