Groep 4

kronkel

Middenbouw cluster: groep 4, 5 en 6

  • juf Kim (leerkracht) ma, di, wo, vr
  • juf Roxane (leerkracht) ma, di, wo, do
  • juf Marina (leerkracht) do en vr
  • meester Hans (leerkrachtondersteuner) ma t/m vr

 

Voor vragen of zorgen rondom (de ontwikkeling van) uw kind, kunt u terecht bij de leerkracht van groep 4. Voor praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van een afspraak, kunt u bij alle leerkrachten van de middenbouw terecht.

 

Wilt u contact met de leerkracht, dan kan dit:

 

Ook kunt u altijd na 14.00 uur even binnenlopen.

02_Onderwijs IMG_0485-scaled

Groepsinformatie groep 4

kronkel

De dag
8:20 uur: de eerste bel gaat. De kinderen mogen dan naar binnen.
8.25 uur: de tweede bel gaat en iedereen moet naar binnen naar zijn/haar groep. De leerlingen doen hun eten en drinken voor de pauze en lunch in de bakken die in de groep klaar staan. De bak van de lunch wordt daarna in de koelkast gezet.
8.30 uur gaan de lessen beginnen. Om 14.00 uur zijn alle kinderen uit. 

 

Het dagprogramma voor de leerlingen
Op het bord staat iedere dag het onderwijsprogramma beschreven. De kinderen zien de volgorde van de lessen en weten van welke leerkracht ze de les krijgen.

 

Welkom_image001

Rekenen
We gebruiken de methode Pluspunt.
We werken aan de volgende doelen: 

  • automatiseren erbij/eraf t/m 20 
  • erbij/eraf sommen tot 100 
  • oriëntatie op de getallen t/m 1000 
  • tafels van vermenigvuldiging
  • klokkijken, geld, meten en meetkunde 

 

Na de instructie verwerken de kinderen de leerstof in een werkschrift. Vervolgens herhalen ze eerdere lesdoelen in de conditietrainer. Daarnaast werken zij op het Chromebook aan hun eigen taken. 

 

Gedurende de week zijn er momenten dat de kinderen de bovenstaande doelen oefenen d.m.v. rekenspelletjes. Elke week bieden wij het programma rekensprint aan. Hier oefenen de kinderen met het rekenen op tempo.

 

Atlantis
Atlantis is onze methode voor technisch en begrijpend lezen. Atlantis werkt met thema’s. De kinderen werken 8 weken lang aan hetzelfde thema. De kinderen oefenen niet alleen lezen, maar er wordt ook gewerkt aan woordenschat en algemene kennis over het onderwerp.

 

Bij elk thema staat een voorleesboek centraal waaruit wordt voorgelezen die past bij het onderwerp. Buiten de lessen van Atlantis, staat stillezen op het rooster.

Pluspunt_image009

Taal
Voor taal hebben wij de methode Taal Actief. Bij Taal Actief worden gedurende het jaar 8 thema’s aangeboden.
Bij elk thema werken de kinderen aan de onderdelen woordenschat, taal verkennen en communicatie.
Ze leren dan nieuwe woorden en oefenen onder andere met woordsoorten, zinsdelen en interpunctie. Tijdens de communicatielessen verwerken de kinderen deze kennis in een schrijfproduct of presentatie. 

 

Na de instructie verwerken de kinderen de leerstof in een werkschrift. Daarnaast werken zij op het Chromebook aan hun eigen taken.

 

Spelling
We gebruiken voor de spellinglessen de methode Taal Actief. Elke week staat er 1 spellingsregel centraal. In de les bieden we een dictee aan en herhalen we eerder aangeboden spellingsregels. Hierbij komen ook afwisselende werkvormen bij kijken. Na de instructie van de spellingsregel gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag in hun werkboek. Daarnaast werken zij op het Chromebook aan hun eigen taken.

Update_Taalactief taal_kim_image005

Schrijven
In groep 4 gebruiken we de methode: Pennenstreken. De kinderen krijgen het blokschrift aangeboden. In groep 4 wordt veel aandacht besteed aan het juist schrijven van de letters en worden de hoofdletters voor het eerst aangeboden.

 

Engels
In groep 4 wordt er uit de methode Groove Me gewerkt op het digibord. De kinderen leren Engels met Okki the DJ. In de lessen zingen de kinderen liedjes, voeren ze korte gesprekjes (in het Engels!), luisteren ze naar verhalen en doen ze spelletjes op het digibord, in een kring of in tweetallen.

 

Update_Pennenstreken 4a_image007

Sociaal Emotioneel
We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen bij ons op school.

 

Daarom is er veel aandacht voor groepsvorming, het bespreken en oefenen van schoolafspraken en weerbaarheid. Wij werken hiervoor met de methode “Kwink” en de weerbaarheidslessen van “Rots en Water”.

 

Verkeer
We werken met de methode van Veilig Verkeer Nederland. Klassikaal worden de verkeersregels besproken aan de hand van informatie filmpjes en daarna wordt dit verwerkt in een werkboek.

 

Kwink_image017

Wereldoriëntatie
Voor wereldoriëntatie gebruiken wij de methode Blink. Bij wereldoriëntatie werken we in thema’s. Gedurende een thema, komen er lessen natuurkunde, aardrijkskunde en geschiedenis aan bod.

 

Bewegingsonderwijs
Elke donderdag gaan we naar de gymzaal De Randhorst. De kinderen gaan hier lopend heen. Uw kind heeft hiervoor gymschoenen nodig (liefst geen veters) en kleding om in te gymmen (bijv. een t-shirt en een korte broek). Meisjes met lang haar dragen een staart. Het is fijn als deze spullen op donderdag in een aparte rugtas meekomen. De tas komt op donderdag ook weer mee naar huis. Wilt u uw kind op deze dag gemakkelijk aan te trekken kleding en schoenen aangeven?

 

Blink_image015

Muziek
123 Zing is onze muziekmethode. We leren niet alleen leuke liedjes, maar ook heel veel over instrumenten en muzieksoorten.

 

Crea
We bieden verschillende technieken en werkvormen aan waarbij kinderen op hun eigen niveau creatief bezig kunnen zijn. 

1 2 3 Zing_image013