Groep 8

kronkel

Bovenbouw cluster: groep 7 en 8

 • juf Ingrid (leerkracht) ma t/m vr
 • meester Gillian (leerkrachtondersteuner) ma t/m vr

 

Voor vragen of zorgen rondom (de ontwikkeling van) uw kind, kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Voor praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van een afspraak, kunt u bij alle leerkrachten en ondersteuners van de bovenbouw terecht.

 

Wilt u contact met de leerkracht, dan kan dit:

Ook kunt u altijd na 14.00 uur even binnenlopen.

02_Onderwijs IMG_0485-scaled

Groepsinformatie groep 8

kronkel

Even voorstellen...
Groep 8 hoort bij het cluster bovenbouw.


Gedurende de week kunnen de leerlingen van groep 8, de volgende leerkrachten en ondersteuners tegenkomen:

Gitte Kleibergen   leerkracht groep 6 wo t/m vr
Marjon Abbring   leerkracht groep 7 ma-di
Ingrid Hooijen   leerkracht groep 8 ma t/m vr
Gillian van Soelen   leerkrachtondersteuner bovenbouw ma t/m vr
Coby van Valburg   intern begeleider en vertrouwenspersoon di t/m do
Janne van der Heiden   onderwijsassistent (ondersteuning buiten de klas) ma, di, do
Stella Dekkers   onderwijsassistent (ondersteuning buiten de klas) ma t/m wo

 

Voor vragen of zorgen rondom (de ontwikkeling van) uw kind, kunt u terecht bij de leerkracht van groep 8. Voor praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van een afspraak, kunt u bij alle leerkrachten van de bovenbouw terecht.


Hoe ziet een dag in groep 8 eruit?
Vanaf 08.15 uur is het plein open voor de leerlingen. Om 08.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen mogen dan naar binnen. Om 08.25 uur gaat de tweede bel. Als de kinderen deze bel horen, dan moeten ze naar binnen, zodat iedereen op tijd in de klas is. Iedereen hangt zijn jas aan de kapstok. Vervolgens gaan alle kinderen naar hun lokaal. Het tussendoortje en de lunch worden in de daarvoor bestemde bakken gedaan. 

Om 08.30 beginnen we de dag met het doornemen van de dagplanning. Vervolgens gaan we starten met de lessen. Om 10 uur is het tijd voor de pauze en gaan we even lekker naar buiten. En om 12 uur lunchen we gezellig samen in de klas. Ook na de lunch wordt er buiten gespeeld. Om 14.00 uur zijn alle kinderen uit.

 

Praktische zaken
Ouderportaal en Parro
Parro is een app, die u gratis kunt downloaden op uw mobiele telefoon. Via deze app worden regelmatig informatie en foto’s verspreid. Ook het inschrijven voor bijvoorbeeld oudergesprekken, gebeurt via deze app. 

 

Het ouderportaal is een website. Op het ouderportaal vindt u de cijfers die uw kind gehaald heeft, voor gemaakte methodetoetsen. 


Gym
We gymmen elke dinsdagmiddag in de Randhorst. We gaan hier op de fiets naartoe. De kinderen hebben hiervoor een rugzak nodig, met gymkleding en gymschoenen. Om de veiligheid te waarborgen, hebben we enkele afspraken: 

 • we dragen geen sieraden en horloges (oorknopjes mogen wel, oorhangers niet) 
 • lang haar graag vast (bijv. in een staart) 
 • Kinderen hebben toestemming van ouders nodig om van de sporthal alleen naar huis te mogen fietsen.


Tussendoortje en lunch
Op woensdag t/m vrijdag zijn onze groente- / fruitdagen. Dit betekent dat de kinderen op deze dagen een gezond tussendoortje meebrengen voor de pauze om 10 uur. We willen u vragen het tussendoortje en de lunch zo gezond mogelijk te houden. We gaan er vanuit dat de kinderen opeten wat er in hun trommeltje zit. Mochten er bijzonderheden zijn betreffende het eten / drinken (bijvoorbeeld een voedselallergie), dan horen wij dit graag. 


Klassendienst
In groep 8 komen alle kinderen een aantal keer aan de beurt voor klassendienst. Dit betekent dat ze om 14.00 uur ongeveer 5 minuten langer blijven en kleine klusjes doen, zoals het bord vegen, de vloer aanvegen, etc. Daarnaast mag de klassendienst helpen met het uitdelen van schriften en vooraan in de rij. Mocht het niet uitkomen dat uw kind na school klassendienst heeft? Laat het gerust weten. Er is altijd een oplossing. 

 

Parro_image001

Chromebooks
Op D’n Bogerd maken we dagelijks gebruik van Chromebooks. De kinderen hebben hiervoor een koptelefoon of oortjes nodig. We willen u vragen deze aan uw kind mee te geven. De kinderen hebben hun Chromebook in bruikleen. Als er schade ontstaat door onnauwkeurig handelen, dan zijn de ouders hiervoor aansprakelijk. Er wordt dan altijd eerst met u contact opgenomen.


Schoolreis en kamp

Uw kind gaat in de bovenbouw één keer op kamp, samen met de andere klassen van het cluster bovenbouw. In de jaren dat we niet op kamp gaan, is er een schoolreisje. U wordt hierover ter zijner tijd geïnformeerd.


Huiswerk

In groep 8 wordt er huiswerk gegeven voor Engels (leerblad), topografie (kaartjes) en werkwoordspelling (blad om te maken). U wordt altijd via Parro geïnformeerd over het huiswerk en eventuele toetsen waarvoor de kinderen thuis leren.


Advies V.O.

In oktober vinden er gesprekken plaats met ouders en kind en wordt er een voorlopig schooladvies gegeven. In februari wordt er een definitief schooladvies gegeven. De adviezen komen tot stand door te kijken naar de resultaten, werkhouding, gedrag, motivatie enz.


IEP

IEP staat voor ICE Evaluatie Primair onderwijs. De IEP Eindtoets meet op welk referentieniveau de leerling de onderdelen taalvaardigheid Nederlands en rekenvaardigheid beheerst. Scholen zijn verplicht een eindtoets af te nemen. De IEP eindtoets is in april. In twee dagdelen van twee uur wordt de toets afgenomen.


Eindmusical

Na de voorjaarsvakantie starten we met het verdelen van de rollen en het oefenen van de eindmusical. De laatste schooldag wordt deze ‘s ochtends opgevoerd voor alle andere kinderen van de school. ‘s Avonds wordt de musical nogmaals opgevoerd voor ouders tijdens de afscheidsavond van groep 8.

Coolbook_image003

Wat leren we in groep 8?

Rekenen
We maken gebruik van de methode Pluspunt, versie 4. De kinderen krijgen klassikale in-structies, waarna ze zelfstandig in hun werkboek aan de slag gaan. Als ze klaar zijn met de les, oefenen ze het automatiseren met de conditietrainer.
Daarnaast werken ze op hun chromebook met de software van Pluspunt. Hierbij is er veel aandacht voor automatiseren, herhalen van reeds aangeboden leerdoelen en extra uitdagende taken voor de kinderen die de basistaken beheersen.

De belangrijkste onderwerpen die in groep 8 aan bod komen, zijn:

 • delen
 • vermenigvuldigen
 • cijferen
 • breuken
 • schaal berekenen
 • maten voor inhoud, gewicht en lengte herleiden
 • kommagetallen (tienden, honderdsten en duizendsten)
 • omtrek, oppervlakte en inhoud
 • getallen tot in de miljarden
 • tijdsduur berekenen (in dagen, uren en minuten)
 • hoofdrekenen
 • schatten
 • uitrekenen met rekenmachine
 • procenten
 • gemiddelde uitrekenen
 • verhoudingen
 • staafdiagrammen, cirkeldiagrammen en lijndiagram
 • volgorde berekeningen

 

Pluspunt_image009

Atlantis
Dit is onze methode voor technisch en begrijpend lezen. Atlantis werkt met thema’s. Dit betekent dat de kinderen gedurende een blok van 8 weken, intensief bezig zijn met hetzelfde onderwerp. Groep 8 start bijvoorbeeld met het thema “Een eindeloos Eilandenrijk”. Hiermee oefenen ze niet alleen het technisch en begrijpend lezen. Er wordt ook hard gewerkt aan het opbouwen van woordenschat en de algemene kennis over het onderwerp. Naast de lessen, wordt er ook voorgelezen uit een voorleesboek, dat bij het thema past. Buiten de lessen van Atlantis, staat het stillezen regelmatig op het rooster. De kinderen lezen dan uit een boek, dat ze zelf kiezen in de schoolbibliotheek.

 

Voorbij de horizon_image009

Taal
We geven in de bovenbouw taallessen die we zelf ontworpen hebben, aan de hand van de kerndoelen voor taalonderwijs. We hebben de taallessen verdeeld over 4 onderdelen: woordenschat, taalbeschouwing, mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid.

 

Tijdens de lessen woordenschat, werken de kinderen uit het werkboek “Puzzelen met woordenschat”. Bij taalbeschouwing komen voornamelijk woordsoorten (lidwoorden, zelfstandig naamwoord, etc.) en zinsontleden (persoonsvorm, onderwerp, gezegde) aan bod. Hierbij maken we onder andere gebruik van Junior Einstein (op het chromebook) en werkbladen. Bij opdrachten schrijfvaardigheid, produceren de kinderen allerlei verschillende soorten teksten. Bij mondelinge taalvaardigheid geven de kinderen regelmatig presentaties in kleine groepjes of voor de hele klas.

 

Taal Groep 7

Spelling
We maken gebruik van de methode Spelling in Beeld, versie 2.
Na een klassikale instructie van een spellingregel, oefenen de kinderen deze spellingsregel zelfstandig op hun chromebook.

 

Schrijven
De kinderen in groep 8, oefenen het schrijven met Pennenstreken, blokschrift. We gaan verder, waar we in groep 7 gebleven waren. De schrijflessen zijn functioneel met als doel een vlot en leesbaar handschrift voor alle leerlingen.

 

Wereldoriëntatie topografie en Engels
Voor zowel wereldoriëntatie, topografie, als Engels, gebruiken we de methode Blink.
Bij wereldoriëntatie werken we in thema’s. Gedurende een thema, komen er lessen natuurkunde, aardrijkskunde en geschiedenis aan bod. Elk thema wordt afgesloten met een toets. De kinderen verwerken de opgedane kennis in een eindproduct. Dit kan een werkstuk zijn, maar ook bijvoorbeeld een knutselopdracht.

Tweede update_Pennenstreken 6_image013

Topografie wordt geoefend met Topomaster. Dit is oefensoftware van Blink. In groep 8 wordt de topografie van de wereld behandeld. De kinderen oefenen op school. Vervolgens worden er kaartjes mee naar huis gegeven om te leren voor de toets.

 

Bij Engels werken we met liedjes. De kinderen leren nieuwe woorden aan de hand van een liedje. Na twee lessen over hetzelfde liedje, volgt er een toets.

 

Blink_image015

Goed Gedrag / Rots en water
We vinden het heel belangrijk dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen bij ons op school. Daarom is er veel aandacht voor groepsvorming, het bespreken en oefenen van schoolafspraken en weerbaarheid. Wij werken hiervoor met de methode “Goed Gedrag” en de weerbaarheidslessen van “Rots en Water”.


Studievaardigheden
We gebruiken hiervoor de methode “Bij de hand”. De kinderen oefenen met allerlei onderwerpen, zoals alfabetiseren, omgaan met grafieken, opzoekvaardigheden, het omgaan met nieuwe media, etc.


Verkeer
In groep 8 worden de kinderen tijdens de lessen voorbereid op het verkeersexamen van VVN. We werken met een werkboek en filmpjes waarin de verkeersregels e.d. staan uitgelegd. De leerdoelen:

 • verbeteren van veiligheidsbewustzijn;
 • vergroten van de verkeerskennis;
 • aanleren van verkeersvaardigheden;
 • het aannemen van een positieve houding t.a.v. veilig verkeersgedrag.

 

Creatieve vakken
Op vrijdagmiddag hebben we “crea” in de bovenbouw. We werken dan groepsoverstijgend en bieden verschillende technieken en werkvormen aan waarbij kinderen op hun eigen niveau creatief bezig kunnen zijn.